ประมวลภาพสักการะนาคบารมี

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ ๒ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

แก่งกระเบา อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

วัดพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

พิธีบวงสรวงองค์พญานาคและทวยเทพ