กิจกรรมโพธิคยา พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕  
กราบอาราธนารับถวายรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕  
เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ เลี้ยงต้อนรับ เอกอัครราชทูต

วันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕  
หารือเตรียมความพร้อมจัดพิธีมอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี

๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
สมทบทุนก่อสร้างพระอริยธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณภูมิ

๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
ร่วมแสดงความยินดี อธิบดีกรมคุมประพฤติ ในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่

๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
หารือแผนงานธรรมยาตรา ๕ แผ่นดิน ครั้งที่ ๓

๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
ประชุมรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี ๒๕๖๖

๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  
ทำบุญอายุวัฒนมงคล และ พิธีแสดงกตัญญูมุทิตาสักการะ

๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  
เลี้ยงอวยพรวันเกิดเลขาธิการสถาบันโพธิคยาฯ

๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  
เลี้ยงมื้อค่ำขอบคุณ ประธานสภาแห่งชาติสปป.ลาว

๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  
สร้างเครือข่ายพุทธมิตร

๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  
เรียนเชิญรับมอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี ๒๕๖๖

๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  
เรียนเชิญรับมอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี ๒๕๖๖ สาขาพุทธศิลป์

๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  
มหากฐินสามัคคี ปีที่ ๘

๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารนิเทศ กัมพูชา

๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๐ รูปในพิธีบำเพ็ญมหากุศล

๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
น้อมถวายมุทิตตาสักการะ อายุวัฒนมงคล พระพรหมวชิราธิบดี

๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
แสดงมุทิตาจิต แด่ประธานสภาแห่งชาติ สปป.ลาว

๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
น้อมเคารพต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธไมตรีธรรมยาตรา ๕ แผ่นดินลุ่มน้ำโขง

๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
บำเพ็ญบุญกฐิน วัดโพธิวงศ์ เมืองเสียมราฐ กัมพูชา

๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
ความสำคัญเรื่องการศึกษาวิจัยหัวข้อ อิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาคในสปป.ลาว

๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานประชุมชาวพุทธทั่วโลก ที่กรุงเทพ

๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
น้อมกราบมุทิตาสักการะ แด่ พระธรรมราชานุวัตร

๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานประชุมชาวพุทธทั่วโลก ที่กรุงเทพ

๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
กระชับมิตรภาพกัมพูชา-ลาว

๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
เยือน วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
ลขาธิการสถาบันฯ ให้สัมภาษณ์รายการ Managing Thailand ผ่าธุรกิจเงินล้าน

๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕  
๑๖ ปีแห่งความหลัง จิตวิญญาณสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐

๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕  
ร่วมงานเลี้ยงส่ง เอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชา

๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕  
เข้ากราบนมัสการสมเด็จพระสังฆราชแห่งมหานิกาย ราชอาณาจักรกัมพูชา

๑๙ กันยายน ๒๕๖๕  
ร่วมพิธีทำบุญเทศกาลประชุมแบน พุทธประเพณีกัมพูชา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕  
ขยายผลงานวิจัยอิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาค สู่ “รางวัลนาคาธิบดี”

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕  
ผู้แทนสถาบันฯเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราช คณะมหานิกายแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผู้แทนสถาบันฯเข้ากราบรองสมเด็จพระสงฆราชที่ ๓ คณะมหานิกายแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

๑๔ กันยายน ๒๕๖๕  
พบคุณขรรค์ชัย บุนปาน ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชน

๘ กันยายน ๒๕๖๕  
สร้างหลักสูตรผู้นำด้วยพุทธธรรม พุทธวิธี พุทธคุณ

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ร่มเงาพระศรีมหาโพธิ์ ที่ป่าคำชะโนด วังนาคินทร์ แดนนาคา

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ รับประทานอาหารมื้อค่ำกับที่ปรึกษาและผู้อำนวยการคณะรัฐมนตรีกัมพูชา

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
สนทนาเรื่องพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
มอบหนังสือธรรมยาตรา ๕ แผ่นดิน พุทธศาสตร์การทูตสู่สันติภาพโลก

๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
โพธิคยาวิชชาลัยธุดงคสถาน

๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ขับเคลื่อนอิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาค มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕
หัวใจกรรมฐาน เส้นทางสายตรงสร้างกำลังสติ

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
สติ…ประตูสู่ชัยชนะ

๖ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
สักการะนาคบารมี

การเดินทางเพื่อสักการะนาคบารมี พิธีบวงสรวงองค์พญานาคและทวยเทพ

เนื่องในโอกาสงานสรุปโครงการวิจัย
“อิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาคที่มีต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทย”
ระหว่างวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
โดย สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ มูลนิธิวีระภุชงค์
ร่วมกับ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๕
ประกาศผลักดันความเชื่อเรื่องพญานาค เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ขอขึ้นทะเบียนรายการต่อองค์การยูเนสโกร่วมกัน

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
แสดงกตัญญูกตเวทิตา เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถร)

๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๐๓ ปี อนุศาสนาจารย์ไทย ถวายพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๖

๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
เลขาธิการเยือนสปป.ลาว

๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
ถวายรายงาน รองประธานศูนย์กลางองค์การพระพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปป.ลาว