กิจกรรมโพธิคยา พ.ศ. ๒๕๖๓

ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563

ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันฯนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงแรม โซฟิเทล อังกอร์ โภคีธรา กอล์ฟ & สปา รีสอร์ท เสียมราฐ กัมพูชา ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ บริเวณโรงแรม โซฟิเทล อังกอร์ โภคีธราฯ โดยอัญเชิญหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองคยา รัฐพิหาร อินเดีย บริเวณมณฑลตรัสรู้แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นับเป็นสิริมงคลยิ่ง

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2563

ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันฯนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงแรม โซฟิเทล อังกอร์ โภคีธรา กอล์ฟ & สปา รีสอร์ท เสียมราฐ กัมพูชา ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ บริเวณสนามกอล์ฟในโรงแรม โซฟิเทล อังกอร์ โภคีธราฯ โดยอัญเชิญหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองคยา รัฐพิหาร อินเดีย บริเวณมณฑลตรัสรู้แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นับเป็นสิริมงคลยิ่ง