สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ก่อกำเนิดจากความซาบซึ้งในพระธรรมคำสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของกลุ่มบุคคลที่ได้ร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2550 ณ โพธิมณฑลใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ  สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ณ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย  และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นจุดกำเนิดของสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 โดยมีปณิธาน “หนุนเสริมการเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนา” จวบจนปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า 16 ปี

BodhiGayāVijjālaya 980 Institute , India

Bodhigayavijjalaya 980 Institute , India originated from the appreciation of the teachings of Lord Buddha of a group of people who participated in the group ordination as a royal merit On the occasion of the auspicious occasion of His Majesty the King’s birthday His Majesty the King Rama IX celebrated his 80th birthday in the year 2007 at Phothimonthon under the umbrella of Sri Maha Bodhi. Place where Lord Buddha attained enlightenment in Bodh Gaya, India and commemorate the benevolence of the Lord Buddha Therefore, it was the origin of the Bodhigayavijjalaya 980 Institute , India with the aspiration of “supporting the propagation and protection of Buddhism” until now. It’s been more than 16 years.

ประชุมเตรียมการพิธีรับเสด็จพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 2

ฯพณฯ นาค ซัมโบ (H.E Dr. Neak Sambo) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงธรรมการและศาสนา ราชอาณาจักรกัมพูชา และ ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงธรรมการและศาสนา คณะผู้บริหารจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 กัมพูชา ร่วมประชุมวางแผนปฏิบัติการจัดพิธีรับเสด็จพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมพระอรหันตธาตุ พระอัครสาวก พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ ที่โรงแรมโซฟิเทล พนมเปญ โภคีธรา กัมพูชา เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566

เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีรัฐมนตรีกระทรวงประเพณีและศาสนาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อเช้าวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2566 ที่กระทรวงประเพณีและศาสนา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ฯพณฯ ชาย โบริน (H.E.Chay Borin) รัฐมนตรีกระทรวงประเพณีและศาสนาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (Ministry of Cult and Religion) ให้การต้อนรับ นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วย ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาฯ ในการเข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านประเพณีและศาสนา พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับฯพณฯ ชาย เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

ในการนี้ มีการหารือตอนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อง การเตรียมการจัดงานธรรมยาตรา ครั้งที่ ๓ มหานทีคงคา-ลุ่มน้ำโขง ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นราวปลายปีนี้ โดยผู้แทนรัฐบาลอินเดียจะเป็นผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พร้อม พระอรหันตธาตุพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานให้ประชาชนได้ถวายสักการะทีประเทศไทยเป็นลำดับแรก จากนั้นจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมพระอรหันตธาตุพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ ไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา โดยรายละเอียดอยู่ระหว่างเตรียมการ เพื่อนำไปสู่แนวทางปฏิบัติการรับเสด็จอย่างสมพระบารมี

ถอดหลักธรรม : การฝึกเจริญสติยกระดับจิตใจสู่ความสุข

เช้าวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2566 ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ในนามกรรมการผู้จัดการ โรงแรมโซฟิเทล อังกอร์ โภคคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา จัดอบรมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงแรมโซฟิเทล อังกอร์ โภคคีธราฯ ถึงความสำคัญในการฝึกเจริญจิตภาวนาเพิ่มกำลังสติ เพื่อการพัฒนาจิตใจ ชำระล้างจิตใจอารมณ์ขุ่นมัวต่าง ๆ ซึ่งเป็นเส้นทางสู่ปัญญา อันมีเป้าหมายไปสู่พระนิพพาน ทำให้จิตใจพ้นความทุกข์ทั้งหมด

ชวนเยาวชนกัมพูชาสร้างอริยทรัพย์

ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566 ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ได้บรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ภายใต้หัวข้องาน – ยุติความจนไว้ในรุ่นเรา โดยนำหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้เป็นหลักการดำเนินชีวิต ให้แก่เยาวชนและผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมสตรีจันดารา ประเทศกัมพูชา ที่วัดนิโครธาราม กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

กราบถวายบังคม

สมเด็จพระสังฆราชแห่งมหานิกาย ราชอาณาจักรกัมพูชา

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพวงศ์สมเด็จพระสังฆราช ประเทศกัมพูชา ประทานวโรกาสให้ ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาฯ ประธานกรรมการบริหาร วิทยุและโทรทัศน์ช่อง 5 กัมพูชา ได้นำคณะผู้บริหารโทรทัศน์ช่อง 5 กัมพูชา เข้ากราบถวายบังคม เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอัครมหาสงฆ์ราชาธิบดี เทพวงศ์ สมเด็จพระมหาสงฆ์ราชแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และกราบทูลเรื่อง การเตรียมงานธรรมยาตรา (ครั้งที่ 3) มหานทีคงคา-ลุ่มน้ำโขง: สักการะพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมพระอรหันตธาตุพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะจากชมพูทวีป
ในการนี้ ดร.สุภชัยฯได้นำคณะจากสำนักงานสื่อสารระหว่างประเทศของนิกายจูเก ของประเทศเกาหลีใต้ นำโดยพระ อู จีน เข้ากราบบังคม เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพวงศ์ฯ ด้วย

เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา

เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ดร. สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาฯ พร้อมด้วยนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา เขตรัฐพิหาร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดียในด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและมนุษยวิทยา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนาลันทาได้รับการก่อตั้งขึ้นใหม่โดยรัฐบาลอินเดีย และพยายามคงดำเนินการศึกษาด้านปรัชญาและองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยนาลันทาเดิม ซึ่งสร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 800 โดยราชวงศ์คุปตะ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พุทธธรรม และเป็นที่เก็บพระอัฐิธาตุพระสารีบุตร โดยในวันนี้ดร. สุภชัยฯ ได้เข้าพบและหารือกับ Prof. Sunaina Singh รองอธิการบดีฯ เกี่ยวกับความร่วมมือ 3 ฝ่ายระหว่างสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยนาลันทาในด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา

ในการนี้ Prof. Singh ได้เสนอให้ทั้ง 3 ฝ่ายแลกเปลี่ยนร่างความตกลงเพื่อเร่งกระบวนการพิจารณาในทำความตกลง ในส่วนของฝ่ายไทย สถาบันโพธิคยาฯจะเร่งหารือกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเพื่อจัดทำความตกลง 3 ฝ่ายให้ประสบผลโดยเร็วต่อไป

เร่งดำเนินแนวทางออกสู่สากล

ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม ถึง วันที่ 9 มีนาคม พศ.2566

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พศ. 2566

ดร. สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ได้หารือกับ Mr. Ram Madahv สมาชิกคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอินเดีย เพื่อขยายความร่วมมือการใช้แนวทางพุทธปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566

ดร. สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาฯ ได้พบกับ Hon. Vidura Wickramanayaka รัฐมนตรีกิจการศาสนาและวัฒนธรรม ประเทศศรีลังกา และได้รับการขอให้สถาบันฯ พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะขยายขอบเขตการดำเนินโครงการธรรมยาตราให้ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียใต้

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

ดร. สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา เขตรัฐพิหาร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดียในด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและมนุษยวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566

ดร. สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาฯ ได้เข้ากราบนมัสการพระธรรมโพธิวงค์ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ,ดร.) หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และผู้อำนวยการสถาบันโพธิคยาฯ ณ วัดไทยพุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เพื่อรายงานผลการประชุมทางวิชาการ

โพธิ์ทองคนต้นแบบ

ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “โพธิ์ทองคนต้นแบบ” เนื่องโอกาสครบ 90 ปี แห่งการก่อตั้งพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการมอบรางวัลเกียรติคุณ “โพธิ์ทองคนต้นแบบ” แก่ฆราวาสผู้ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จำนวน 270 ท่าน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

1. ผู้อุทิศตนและมีอุปการะคุณต่อพระพุทธศาสนา

2. ผู้ส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

3. ผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

4. ผู้มีอุปการะคุณต่อพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

สำหรับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โพธิ์ทองคนต้นแบบ” ได้อัญเชิญใบโพธิ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้ ที่พุทธคยา ซึ่งถือว่าเป็นพุทธอุทเทสิกเจดีย์ นำไปชุบทอง 24K ที่ประเทศอินเดีย จัดทำเป็นโล่ใสสองด้านรูปทรงใบโพธิ์ พร้อมจารึกตราสัญญลักษณ์ 90 ปี พุทธสมาคมฯ และนามผู้ได้รับการรางวัลประกาศเกียรติคุณ

รางวัลโพธิคยานาคาธิบดี

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ได้เล็งเห็นและซาบซึ้งถึงผลงานของบุคคล คณะบุคคล และองค์กร ที่อุทิศทุ่มเท เสียสละการทำงานสร้างคุณความดีต่อพระพุทธศาสนาเปรียบดั่งพญานาคราชในสมัยพุทธกาล ที่คอยปกปักษ์รักษาพระพุทธศาสนา จึงได้พิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติผู้ได้รับรางวัล จากหลักการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และดุลยพินิจของคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยสถาบันโพธิคยาฯ พิจารณาจากผลงานที่มีความโดดเด่นและมีความเชี่ยวชาญในผลงาน เป็นผู้อุทิศทุ่มเทเสียสละการทำงานสร้างคุณประโยชน์ในการ สนับสนุนส่งเสริมการเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนาที่ได้ทำต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนาน  อีกทั้งเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณ สร้างขวัญและกำลังใจ รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจและเพิ่มพูนศรัทธาในการปฏิบัติอุทิศทุ่มเทของบุคคล คณะบุคคล และองค์กร ที่ได้รับรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี

บรรยายพิเศษ

การจัดโครงการอบรมสัมมนาและเตรียมความพร้อม

งานเผยแผ่“พระธรรมวิทยากรไทยในแดนพุทธภูมิ” กับ “วิชาพุทธภูมิศึกษา”

ประจำปี 2565

โดย ดร.สุภชัย วีระภุชงค์

เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2565

ณ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

จัดโดย

คณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล

ข่าวสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980

ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 เข้าพบปะหารือ และได้มอบหนังสือธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน แก่ท่าน Khiev Kanharith รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสารกัมพูชา ที่สำนักงานใหญ่ของกระทรวงในกรุงพนมเปญ เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

คำประกาศเกียรติคุณความดีพญานาค

เนื่องในโอกาสสรุปโครงการวิจัย“อิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาคที่มีต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 มูลนิธิวีระภุชงค์ ร่วมกับ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณความดีพญานาค โดย ดร.สุภชัย วีระภุชงค์
เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 กรรมการมูลนิธิวีระภุชงค์
ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
ต.นาสีนวล อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ประเทศไทย
ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565

การเดินทางเพื่อสักการะนาคบารมี และ

พิธีบวงสรวงองค์พญานาคและทวยเทพ

เนื่องในโอกาสงานสรุปโครงการวิจัย “อิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาคที่มีต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 มูลนิธิวีระภุชงค์ร่วมกับ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงขอถือโอกาสมงคลนี้จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ และบวงสรวงองค์พญานาคและทวยเทพ ให้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเราและสนับสนุนอวยชัย ให้พวกเราได้ทำการอันเป็นกุศลนี้สำเร็จ ระหว่างวันพุธที่ 6 กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สุดท้ายคือการแสดงกตัญญูกตเวทิตาด้วยการแผ่บุญอุทิศกุศลไปยังองค์พญานาคทั้งหลาย และทวยเทพทั้งหลาย เพื่อให้ท่านได้อนุโมททนาในกุศลผลบุญของพวกเราเพื่อเป็นพลวปัจจัย เป็นฐานตามส่งให้เกิดปัญญาญาณจนเข้าถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพาน

ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์

ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันฯนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงแรม โซฟิเทล อังกอร์ โภคีธรา กอล์ฟ & สปา รีสอร์ท เสียมราฐ กัมพูชา ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ บริเวณโรงแรม โซฟิเทล อังกอร์ โภคีธราฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563 และบริเวณสนามกอล์ฟในโรงแรม โซฟิเทล อังกอร์ โภคีธราฯ ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2563 โดยอัญเชิญหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองคยา รัฐพิหาร อินเดีย บริเวณมณฑลตรัสรู้แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นับเป็นสิริมงคลยิ่ง

ธรรมยาตราโพธิคยา

จากความเชื่อมั่นในพระพุทธานุภาพแห่งมหาศรัทธาในพระรัตนตรัย จึงร่วมใจกันจัดโครงการธรรมยาตราโพธิคยาขึ้น โดยวางใจว่าทุกแผ่นดินที่ไปเยือน คือ บ้านดุจมีพ่อเดียวกัน คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมีแม่เดียวกันคือ แม่น้ำโขง ด้วยเกิดภูมิลำเนาเดียวกัน

งานธรรมยาตราโพธิคยา เกิดขึ้นได้ด้วย พระอาจารย์ใหญ่ ดร. พระมหาผ่อง สะมาเลิก อดีตประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว เป็นผู้จุดประกายความคิดและมอบนโยบายไว้จึงก่อกำเนิด โครงการธรรมยาตราโพธิคยาขึ้นมา และได้จัดผ่านมาแล้ว 3 ครั้ง

ก่อตั้งชมรมโพธิคยา 980 และ

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980

เมื่อลาสิกขาบทแล้ว กลุ่มผู้บวชซึ่งมีฉายานามว่า “โพธิ” รวมกลุ่มตัวกันจัดตั้ง “ชมรมโพธิคยา 980” ขึ้นเพื่อหวังผดุงพระพุทธศาสนา และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้านการหนุนเสริมการเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนา จากนั้นคณะสมาชิกชมรมโพธิคยาฯ มีความเห็นพ้องกันให้ก่อตั้งและอุปถัมภ์ “สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980” ขึ้นเป็นองค์กรการกุศล ให้การศึกษาอบรมด้านพระพุทธศาสนา จัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหนุนเสริม เผยแผ่ และปกป้องพระพุทธศาสนา