ประมวลภาพสักการะนาคบารมี

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วัดป่าปากโดม อ.พิบูลย์มังสาหาร จ.อุบลราชธานี

วัดโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

พระอริยธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณภูมิ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี