ประมวลภาพสักการะนาคบารมี

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

วัดป่าถ้ำผาเพียงนาคแก้ว อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

บ่อโบราณวังพญานาค หนองเคียง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

วัดพระธาตุหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี