ประมวลภาพสักการะนาคบารมี

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วัดมณีวงศ์ อ.เมือง จ.นครนายก

วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมโหสภ จ.ปราจีนบุรี

กลุ่มโบราณสถานวัดสระมรกต อ.ศรีมโหสภ จ.ปราจีนบุรี

วัดหว้าเอน อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี