พุทธศาสตร์การทูตสู่สันติภาพโลก

ธรรมยาตรา ๕ แผ่นดิน ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๒
พุทธศาสตร์การทูตสู่สันติภาพโลก

Dharmayatra in 5 Mekong River Basin Countries

ประมวลภาพ
ธรรมยาตราโพธิคยา ครั้งที่ ๒

พุทธศาสตร์การทูตสู่สันติภาพโลก