ธรรมยาตรา ๕ แผ่นดิน ครั้งที่ ๒

พุทธศาสตร์การทูตสู่สันติภาพโลก