ธรรมยาตรา ๕ แผ่นดิน ครั้งที่ ๑

ตามรอยพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขง