เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ เข้าพบปะหารือ

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสารกัมพูชา