พ.ศ.๒๕๖๐

ชาวพุทธร่วมทำบุญตักบาตรคณะสงฆ์ธรรมยาตรา ๕ แผ่นดินเดินทางถึงแม่สอด

เยาวชนนับหมื่นร่วมศรัทธาในพุทธศาสนา ทำบุญตามเส้นทางธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน