สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐

หนุนเสริมการเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนา

Search

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ ก่อกำเนิดจากความซาบซึ้งในพระธรรมคำสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของกลุ่มบุคคลที่ได้ร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ โพธิมณฑลใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ  สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ณ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย  และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นจุดกำเนิดของสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ โดยมีปณิธาน “หนุนเสริมการเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนา” จวบจนปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า ๑๖ ปี

Bodhigayavijjalaya 980 Institute , India

Bodhigayavijjalaya 980 Institute , India originated from the appreciation of the teachings of Lord Buddha of a group of people who participated in the group ordination as a royal merit On the occasion of the auspicious occasion of His Majesty the King’s birthday His Majesty the King Rama IX celebrated his 80th birthday in the year 2007 at Phothimonthon under the umbrella of Sri Maha Bodhi. Place where Lord Buddha attained enlightenment in Bodh Gaya, India and commemorate the benevolence of the Lord Buddha Therefore, it was the origin of the Bodhigayavijjalaya 980 Institute , India with the aspiration of “supporting the propagation and protection of Buddhism” until now. It’s been more than 16 years.