สถานที่ติดต่อ : สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980

Head Office

Wat Thai Buddhagaya (Royal Thai Monastery Buddhagaya),

Bodhgaya Pin.824231, Dist. Gaya, State; Bihar, India

Mob.+919973633833

สถานที่ติดต่อในประเทศไทย

14 ซอยงามวงศ์วาน 8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร.669 8105 9266